Finnish Travel gala logo

Short list -ehdokkaat

Finnish Travel Galassa jaetaan palkintoja yhdeksässä eri palkintokategorioissa. Ehdotuksia näihin kategorioihin ovat voineet antaa sekä suuri yleisö että matkailualan ammattilaiset 30.8. saakka, jonka jälkeen

1. saadut ehdotukset on listattu ja pisteytetty sen mukaan, kuka/mikä on saanut eniten mainintoja. Ilman perusteluja tulleita ehdotuksia ei ole huomioitu laskennassa. Eniten ehdotuksia kerännyt sai 10 pistettä, toiseksi eniten 9, kolmanneksi eniten 8, … ja kymmenenneksi eniten 1 pisteen.

2. Tämän jälkeen matkailualan asiantuntijaraati kävi läpi saadut ehdotukset ja niiden perustelut. Raati pisteytti omat suosikkinsa siten, että paras sai 10 pistettä, toinen 9 pistettä, kolmas 8 pistettä, … ja kymmenes 1 pisteen. Raadille ei kerrottu kohdan 1 pisteytyksiä.

3. Kohtien 1. ja 2. pisteet on laskettu yhteen. Kustakin kategoriasta on julkaistu kolme eniten pisteitä saanutta ja ne muodostavat kategorioiden Short listat. Voittajat ovat eniten pisteitä saaneet ja ne julkaistaan Finnish Travel Galassa.

Alta voit lukea kaikkien Short list -ehdokkaiden esittelyt.